O NutriDiet

NutriDiet je nutricionistički centar za pružanje edukativnih, savetodavnih i praktičnih usluga u vezi sa ishranom, sa sedištem u Novim Banovcima.

Osnivač centra je Dubravka Tišma, dipl. strukovni nutricionista-dijetetičar.

Usluge koje centar pruža su:

 • Pregled nutricioniste-dijetetičara
 • Antropometrijska merenja:
  • merenja na bioelektričnoj impedansi (medicinskoj vagi koja pored telesne težine očitava i sastav tela – procenat masnog tkiva, viscelarne masnoće, Body Mass Index, bazalni metabolizam)
  • merenje telesne visine
  • merenje obima
 • Izrada personalizovanog plana ishrane sa precizno proračunatim dnevnim potrebama u skladu sa hematološkim i biohemijskim analizama
 • Personalizovane preporuke za ishranu
 • Praćenje, kontrola i podrška klijentima
 • Program održavanja telesne težine
 • Edukacija i savetovanje uz izradu personalizovanih preporuka za ishranu